دپارتمان نرم افزارهای تخصصی فنی و مهندسی

 مهم ترین مزیت هر فناوری جدید،توسعه توان آدمی است.ظهور هر فناوری جدید می تواند روش زندگی و کار افراد را متحول کند و از آنجایی که بشر همواره مقهور تکنولوژی و فناوری ساخت دست خویش بوده است این بار نیز بایستی در برابر آن سر تعظیم فرود آورد و با آموزش صحیح خود را با شرایط سازگار نماید.از این رو دپارتمان آموزش نرم افزارهای تخصصی فنی و مهندسی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر دوره های آموزش نرم افزار های تخصصی فنی و مهندسی را  برگزار می کند. هدف و رسالت اصلی این دپارتمان آموزشی؛ دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها، مهندسین و تکنسین های شاغل می باشد.