Carrier

Carrier

دانشجویان  پس از شرکت در این دوره ، توان محاسبه بارهای انواع ساختمان ها با کاربری مختلف را دارد.

سرفصل های دوره :

  • آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع
  • آشنایی با نوار ابزار و محدودیت های نرم افزار carrier
  • آشنایی با قسمت Weather
  • آشنایی با قسمت Space
  • آشنایی با قسمت Systems
  • آشنایی با قسمت  Plants
  • طریقه گرفتن گزارش از نرم افزار
  • آشنایی با دستورات AutoCAD  موردنیاز نرم افزار
  • انجام پروژه نمونه