برگزاری چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی/این نهاد زیست‌بوم رشد و نِمو نخبگان نوآور می‌شود

برگزاری مسابقه ملی کتاب سه دقیقه ای برای نخستین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مکالمه و LELTS در ۷ ماه

برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

چند رسانه ای