عید غدیر خم عید امامت و ولایت مبارکباد

دوره های آموزشی ترم بهارجهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر