برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

آغاز ثبت نام کلاس های آنلاین ترم تابستان ۹۹

تولید البسه پزشکی ایزوله ویژه پرستاران و پزشکان توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی