ORCAD

ORCAD

نرم افزار OrCad یکی از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی و طرح layout است.توانایی این نرم افزار در تامین داده های سریع جهانی، داده های طراحی OrCad Capture را تبدیل به پر استفاده ترین داده های کلی در طراحی الکترونیک امروز کرده است .این نرم افزار جهت رسم نمودارهای مختلف از جمله دیاگرام بُد ، دیاگرام نایکویست ، شکل موجهای خروجی و غیره بسیار مفید می باشد .


سرفصل های دوره :

  • آشنایی با محیط  ORCAD
  • سیموله کردن یک پروژه
  • مقاومت متغییر، منبع ولتاژ و جریان متغییر، منابع وابسته
  • آنالیز زمانی مدارات آنالوگ AC
  • مدارات دیودی
  • تقویت کننده عملیاتی(OpAmp)
  • طراحی مدارات دیجیتال
  • طراحی با استفاده از مدارات مجتمع
  • طراحی مدارات چندصفحه ای