PRIMAVERA-P6

PRIMAVERA-P6

سیستم‌های PRIMAVERA نام تجاری محصولاتی است که به اتفاق هم مجموعه‌ای گسترده جهت مدیریت پرتفولیوی پروژه را تشکیل می‌دهند.  از نرم افزار Primavera برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و براورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد.

 در این دوره مروری بر مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه، استاندارد PMBOK، طراحی ساختار شکست سازمانی OBS، تعریف EPS‪(Enterprise Project Structure)‬ ،تعریف  Project و .... می گردد.

هدف :

آموزش کاربردی کنترل پروژوه با نرم افزارPrimavera

 

توانایی فراگیران در پایان دوره :

- تهیه گزارش عملکرد با استفاده از نرم افزار و تحلیل پروژه 

- مدیریت مستندات پروژه و پیاده سازی Earned  value