HYSYS

HYSYS

یکی از اهداف برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با شبیه سازی تجهیزات پالایشگاهی در حالت پایدار است.

شرکت کنندگان در این دوره موفق به کسب مهارت در شبیه سازی تجهیزات ، تخمین پارامترهای مختلف از قبیل دما و فشار در ورودی و خروجی یک دستگاه ، بررسی پارامترهای محاسبه شده توسط نرم افزار و... می گردند.

شرکت در این دوره آموزشی به کلیه دانشجویان مهندسی شیمی و علاقه مندان و متقاضیان کار در شرکت های طراحی صنایع نفت و گازتوصیه می شود.

  • تعریف شبیه سازی فرایندها، آشنایی با محیط کار نرم افزار و آیکون ها
  • روش ساخت ترکیبات فرضی در نرم افزار (Hypotheticals)
  • شبیه سازی انواع کمپرسورهای سانتریفوژ و رفت و برگشتی و بررسی پارامترهای ترمودینامیکی آنها
  • شبیه سازی مبدل های حرارتی پوسته و لوله، کولرها و هیترها
  • شبیه سازی انواع راکتورهای شیمیایی PFR، CSTR
  • آشنایی با Utility نرم افزار
  • آشنایی با گزارش گیری
  • شبیه سازی کامل برخی واحدهای پالایشگاهی