SAFE

SAFE

نرم افزار SAFE برای طراحی کف بتنی post-tension و سیستم های بنیادی بکار برده می شود. در نسخه جدید SAFE عناصر چند بعدی طبق مدلسازی و ابزارهای ترسیم تصاویر معرفی شده اند. این مجموعه با بهره گیری از استانداردهای موجود در حوزه عملیاتی بودن طرح و خلاقیت آن امکانات تازه ای برای کاربران فراهم می کند. این نرم افزار قابلیت ها و امکانات قابل فهم در حوزه سازه بتنی محکم ارائه می دهد و علاوه بر آن از ویژگیهای تنش ستون بهره مند است.
شرکت کنندگان در این دوره، با مفاهیم اولیه این نرم افزار و کاربرد آن در طراحی دال ها و متداسیون آشنا می شود.همچنین دانشجویان در این دوره با ترسیم المان های خطی و سطحی، تحلیل و طراحی یک دال دو طرفه، تهیه نقشه های اجرایی و نحوه خروجی گرفتن از این برنامه را فرا می گیرند.