ASPEN

ASPEN

این دوره در دوسطح مقدماتی و پیشرفته برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی و همچنین کلیه علاقه مندان و متقاضیان کار در شرکت های طراحی صنایع نفت و گاز، توصیه می گردد.

شرکت کنندگان در این دوره، می توانند شبیه سازی تجهیزات پالایشگاهی در حالت پایدار را فرا گیرند و با مفاهیم اصلی این نرم افزار آشنا شوند.

سرفصل های دوره :

  • تعریف شبیه سازی فرایندها، آشنایی با محیط کار نرم افزار و آیکون ها
  • روش ساخت ترکیبات فرضی در نرم افزار (Hypotheticals)
  • شبیه سازی پمپ های  سانتریفوژ و رفت و برگشتی و بررسی پارامترهای ترمودینامیکی آنها
  • شبیه سازی مبدل های حرارتی پوسته و لوله، کولرها و هیترها
  • شبیه سازی انواع راکتورهای شیمیایی PFR، CSTR، Gibbs، Yield
  • آشنایی با  Shortcut  و روش های تخمین تعداد سینی ها، جریان برگشتی
  •  شبیه سازی  انواع برج های تقطیر، جذب و استخراج
  • شبیه سازی کامل بخشی از واحدهای صنعتی