چاپ سی و نهم کتاب " تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی) " توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر‌ انجام گرفت؛

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

  " تحلیل سازه، علمی است که عمل نیرو‌ها را روی سازه بررسی می‌نماید. به عبارت دیگر، تاثیر نحوة انتقال نیروهای مؤثر به سازه که توسط اجزای آن از نقاط تأثیر به تکیه‌گاه‌ها هدایت می‌گردند، توسط علمی که تحلیل سازه۷ نامیده می‌شود، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. تحلیل سازه به طور کلی شامل بررسی پایداری، تعیین واکنش‌های تکیه‌گاهی، تعیین نیروهای داخلی و محاسبه تغییر‌شکل‌های سازه می‌باشد. کار اصلی هر سازه، انتقال نیرو‌های موثر بر آن به نقاط تکیه‌گاهی به نحوی امن و اقتصادی می‌باشد. مسئلة مهم در طراحی سازه‌ها تشخیص فرم، انتخاب نوع و سیستم سازه‌ها با توجه به محدودیت‌های مختلف و شرایط محیط می‌باشد تا سازه‌ای امن و اقتصادی به‌‌وجود آید."

شایان ذکر است این کتاب در هفت فصل، ۱۰۲۲ صفحه و در تیراژ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۸۵۰ هزار ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.