مشاور رییس و مدیر کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی منصوب شد

امیر طهرانچی با تبدیل حکم سرپرستی به عنوان «مشاور رییس و مدیر کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی» منصوب شد.

مشاور رییس و مدیر کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی در حکمی امیر طهرانچی را به سمت «مشاور رییس و مدیر کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛

امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه‌های راهبردی جهاد دانشگاهی با تدبیر و عزم قوی و با استفاده از توان همه همکاران گرانقدر، در فضای هم‌افزا و پر از نشاط، موفق و مؤید باشید.

گفتنی است، وی پیش از این به عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی فعالیت داشت.

همچنین رییس جهاددانشگاهی در حکمی جداگانه امیر طهرانچی را برای مدت دو سال به عنوان "عضو کمیسیون نظارت بر مسافرت‌های خارجی اعضای جهاددانشگاهی" منصوب کرد.