ساعات کاری فروشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي واحد صنعتي اميركبير تغییر کرد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ساعات کاری این فروشگاه از ابتدای تابستان امسال تغییر کرده است.ساعت کاری جدید این مرکز شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ بصورت یکسره و در روزهای جمعه از ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.

لازم به ذکر است انتشارات جهاددانشگاهي واحد صنعتی امیرکبیر يكي از انتشارات معتبر در حوزه فنی، مهندسی و مدیریتی می باشد که پس از داوری علمی آثار؛به چاپ و نشر كتابهاي تخصصي در زمينه هاي علوم مهندسی و مدیریتی می پردازد.

همچنین این انتشارات علاوه بر برگزاري و حضور فعال در نمايشگاه هاي كتاب ، كتب خود را با تخفيف ويژه به دانشجويان ارائه مي دهد .