ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ثبت نام مرحله دانشگاهی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیرشروع شد.

ثبت نام کنندگان در این بخش از مسابقه در تیم های ۴ نفره با هم رقابت خواهند کرد و به تیم های اول تا سوم جوایز نقدی و به ترتیب ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ دانش پُن اهدا خواهد شد.   

دانشجویان برای ثبت نام به صورت مراجعه حضوری به دفتر جهاد دانشگاهی، معاونت فرهنگی، ارتباط با ادمین کانال تلگرام @jd_aut_admin  و تماس با شماره ۶۶۹۵۰۹۸۱ داخلی ۱۰۳ می توانند در این دوره از مسابقات ثبت نام کنند.