کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی (جلد اول)" ترجمه دکتر سیامک نجاریان، توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

کتاب " وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی (جلد اول)" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ دوم رسید.

درمقدمه این کتاب آمده است:

  " رشته مهندسی پزشکی، از رشته های جدید به شمار می آید و در حال حاضر کتب تالیف یا ترجمه شده در این زمینه اندک می باشد. از اینرو وظیفه خود می دانستیم تا در ترجمه کتبی که به نوعی بتوانند این کمبود را جبران کند قدمی هرچند ناچیز برداریم. این کتاب در دو جلد تهیه و در اختیار شما دانشجویان و همکاران عزیز قرار می گیرد. کتابی که در پیش رو دارید، جلد اول، ترجمه هفت فصل اول کتاب " وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی" می باشد. یکی از تفاوت های بارز این کتاب با سایر کتب تالیف یا ترجمه شده در زمینه وسایل پزشکی، نوع مثال هایی است که در آن ذکر شده است. این مثال ها برگرفته از وقایع رخ داده در بیمارستان ها می باشد که در بسیاری از مواقع، ناشی از خطاهای انسانی بوده و درک بهتری از لزوم رعایت استانداردها را فراهم می سازد. در بخش هایی از این کتاب به استانداردهای اتحادیه اروپا اشاره شده است و در مواردی که استاندارد ملی ایران موجود بوده ، شماره و عنوان این استاندارد، به صورت زیرنویس بیان شده است. مطالعه این کتاب برای دانشجویان دوره های مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، پرستاری و کلیه افرادی که در مراکز خدمات درمانی و بیمارستان ها مشغول به کار می باشند مفید خواهد بود.  در تمامی این کتاب سعی بر این بوده است تا از واژه های جایگزین فارسی استفاده شود. ولیکن در مواردی از واژه گزینی فارسی استفاده نشده است چراکه یا معادل فارسی آن وجود نداشته و یا اینکه معادل فارسی آن نامانوس بوده است."

شایان ذکر است این کتاب در هفت فصل، ۳۰۳صفحه و در تیراژ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۲۰۰۰۰۰ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.