کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب برکه های تثبیت فاضلاب توسط ماکوس ون اسپرلینگ تالیف و توسط آقایان مهندس محمد مشکینی و مهندس عبداله سمیعی بیرق و خانم مهندس مینا رضایی که از اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر می باشند ترجمه شد.

کتاب "برکه های تثبیت فاضلاب" از سوی انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

در مقدمه این کتاب آمده است فرآیند تصفیه خانه فاضلاب به روش بركه تثبیت یكی از رو شهای ساده و ارزان در تصفیه فاضلاب خانگی بوده كه با توجه به هزینه های ساخت و بهره برداری پایین آن و همچنین بهره گیری از فرایندها وتجهیزات داخلی در ساخت، راهبری و كنترل این فرآیند می تواند نقش مهمی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در رشد و اعتلای ایران اسلامی داشته باشد.

این کتاب در ۱۱ فصل توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیردر اختیار علاقه مندان و متخصصین حوزه آب و فاضلاب قرار گرفته است.