رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد؛ تبدیل سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به یک سازمان فعال و تاثیرگذار دانشجویی/ برگزاری مسابقات مناظره در جهت حل مشکلات کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه در چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان با اشاره به حضور خوب دانشجویان در شعب سازمان تصریح کرد: باید برنامه ریزی صورت گیرد تا با کمک دانشجویان سراسر کشور برای فرهنگ سازی در حوزه‌های مختلف و در سطح ملی گام های موثری برداشته شود.

وی برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی توسط سازمان دانشجویان را بسیار مطلوب ارزیابی و تأکید  کرد: این مناظرات باید بتواند با ارائه نظرات موثر در جهت رفع مشکلات کشور کمک کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حوزه محیط زیست نیز می توان با بهره گیری از ظرفیت دانشجویی فرهنگ سازی در حوزه های مختلف را سامان دهی کرد.

رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت توجه همنوعانی که به نحوی زندگی آن ها دچار سختی های اقتصادی شده است خاطرنشان کرد: سازمان دانشجویان باید پرچم‌دار موضوع حمایت از محرومان در جهاددانشگاهی باشد.
در این جلسه، مسعود شهرجردی و سیروس رضایی روسای واحدهای استان مرکزی و چهارمحال بختیاری از طریق ویدئوکنفرانس و مسعود حبیبی رییس واحد علوم پزشکی تهران به صورت حضوری گزارشی از فعالیت‌های شعبه سازمان دانشجویان در واحدهای مربوطه ارائه کردند و خواستار موافقت قطعی شورای مرکزی با شعبه سازمان در واحدهای خود شدند.

چهل و دومین جلسه شورای مرکزی با حضور عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، مهدی عباسی، سرپرست سازمان دانشجویان و سایر اعضای شورای مرکزی سازمان در حوزه ریاست جهاددانشگاهی برگزار شد.
اصلاح و تغییر در بندهایی از آئین نامه فعالیت شعب سازمان دانشجویان، موافقت اصولی برای تشکیل شعبه سازمان در واحد هنر و اعطا موافقت قطعی به سه شعبه مرکزی، چهارمحال و بختیاری و علوم پزشکی تهران از جمله مصوبات این جلسه بود.