رونمایی از هشت عنوان کتاب درجهاد دانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

مراسم رونمایی از ۸ عنوان کتاب که توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه، با حضور استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

رونمایی از هشت عنوان کتاب درجهاد دانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

مراسم رونمایی از ۸ عنوان کتاب که توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه، با حضور استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

کتاب های شیمی صنعتی جلد ۱ و ۲ تالیف آقایان دکتر عبدوس ، مهندس علیجانی ، مهندس فضلی و مهندس جولایی ؛ کتاب مکانیک خاک غیر اشباع ترجمه خانم مهندس شهره محمدی ؛ اصول بتیادی در طراحی بیو راکتور ترجمه خانم دکتر وهاب زاده ، مهندس حجار و خانم مهندس جلیل نژاد ؛ کتاب مقدمه ای بر تصمیم گیری های چند معیاره ، تحلیل پوششی داده ها و ارتباط آنها تالیف آقایان دکتر علی نژاد و مهندس صالح بهروزي ­نژاد ؛ کتاب رفتار لرزه ای خاک ها تالیف آقایان میرمحمد حسینی و مهندس سقایی ؛ کتاب عتاصر نادر خاکی تالیف آقایان مهندس سمیعی، مشکینی و برزین ؛ کتاب مبانی طراحی و اجرای فیتوکپ در مراکز دفع پسماند تالیف آقایان دکتر هراتی ،مهندس رحیمی و مهندس سمیعی و خانم مهندس رضایی روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۴ رو نمایی خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، انتشار ات واحد در نظر دارد در پی چاپ کتاب های فوق طی مراسمی با حضور استادان، دانشجویان و علاقه‌ مندان  از این آثار رونمایی کند.

کفتنی است مراسم رو نمایی از کتب ذکر شده روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۴ ساعت ۹ صبح تا ۱۱ در ساختمان فارابی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به نشانی حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان فارابی مراجعه کنند.