بیست و پنجمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه هیات اجرایی جذب، بیست و دوم شهریور ۹۹ با حضور رییس جهاددانشگاهی در سالن شهدای جهاددانشگاهی در حوزه ریاست این نهاد برگزار شد.

بیست و پنجمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، بیست و پنجمین جلسه هیات اجرایی جذب، شنبه بیست و دوم شهریور ۹۹ با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس هیات اجرایی جذب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد دوست پرور نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر محمد صادق بیجندی دبیر، دکتر سید سعید هاشمی، دکتر عبدالرضا شاهوردی، دکتر ندا سلطانی، دکتر حمیدرضا صادق محمدی، دکتر قدرت الله شاکری نژاد، دکتر محمد سلگی و دکتر حسین امینی مشهدی اعضای هیات اجرایی جذب، دکتر محمدمحسن غفوریان مدیر کل امور آموزشی و دکتر علیرضا شفیعی رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی در سالن شهدای دفتر مرکزی جهاد برگزار شد.

دکتر شفیعی رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی درباره‌ی مهم‌ترین مصوبات این جلسه، اظهار کرد: در این جلسه با تصویب اعضای هیات اجرایی جذب، اعضای کارگروه‌های علمی غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی برای مدت دو سال تعیین شدند.

وی افزود: در این جلسه چهار پرونده ورود به رسته هیات علمی پیمانی از پژوهشکده سرطان معتمد، دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی تبریز و دو پرونده تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی از دانشگاه علم و هنر یزد، پژوهشکده علوم پایه کاربردی و یک پرونده تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از دانشگاه علم و فرهنگ بررسی شد.

رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی در ادامه تصریح کرد: هیات اجرایی جذب بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی با ماندگاری محمد حسن خواجه منصوری شاغل در دانشگاه علم و هنر یزد در وضعیت استخدامی پیمانی تا زمان بازنشستگی موافقت کرد.