برگزاری کارگاه تخصصی فرآیند شروع در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کارگاه تخصصی فرآیند شروع با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مرکز نوآوری شروع و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر روز سه شنبه ۲۴ آبان از ساعت ۹ الی ۱۶ در مقابل دانشکده های مکانیک و نساجی داشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

این رویداد ملی دانشجویی مسئله محور شروع در حوزه های مختلف علمی و تخصصی در زمینه های خودرویی، رباتیک، الکتورنیک و برق، هوش مصنوعی، نساجی، شیمی، مهندسی شیمی و پلیمر، معدن، سخت افزار، کامپیوتر و نرم افزار، متالوژی و تاسیسات و مکانیک برگزار می شود.

کلیه دانشجویان می توانند در این رویداد علمی تخصصی شرکت کنند.