برگزاری سمینار هوشمندسازی منازل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر سمینار هوشمند سازی منازل عصر روز چهارشنبه ۱۷ آبان در سالن آمفی تئاتر فجر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سخنرانی مهندس محمود حبیبی برگزار شد.

در این سمینار هوشمندسازی منازل از دیدگاه متفاوتی توضیح داده شد که خارج از تعاریف عامیانه به چه معنایی است و چگونه می شود وارد این بازار هوشمند سازی شد و به درآمد رسید.

با توجه به مطالب ارائه شده در این سمینار سعی شد به مخاطبین گفته شود که در رسیدن به بازار هوشمند سازی چه ایرادی دارند و نکات و آن چیزهایی که مخاطبین برای بهره مندی از این بازار پرسود نیاز دارند به شرکت کنندگان انتقال داده شد.

در رادامه مطالب ارائه شده گفته شد که افراد در این بازار چه حاشیه سودی می توانند داشته باشند و چه کارها و نکاتی را انجام دهند تا مشتری مجاب شود که با آنها کار کند و پروژه هوشمند سازی را به آنها بسپارد.