برگزاری اولین دوره آموزشی مجازی (از راه دور) جذب نمایندگی تخصصی بیمه ملت در جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

کلاس غیر حضوری ۱۶۰ ساعته آموزش جذب نمایندگی تخصصی بیمه ملت در مرکز آموزش تخصص جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی مجازی (از راه دور) جذب نمایندگی تخصصی بیمه ملت در جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

کلاس غیر حضوری ۱۶۰ ساعته آموزش جذب نمایندگی تخصصی بیمه ملت در مرکز آموزش تخصص جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر، بیمه ملت با همکاری جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر کلاس های آموزشی جذب نماینده تخصصی بیمه به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر و بیمه ملت به منظور ارزش آفرینی، به جهت رفاه حال متقاضیان شهرستانی و جلوگیری از ترددهای بین شهری و هزینه های زیاد اقامت در تهران، به انجام این امر اقدام نمود تا برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان اخذ نمایندگی به شیوه الکترونیکی انجام پذیرد.

این دوره از ۹ دی  ماه ۱۳۹۴ لغایت آغاز گردید از ویژه گی های این کلاس حضور فراگیران تهرانی در کنار فراگیران مجازی و پوشش با سه دوربین در طول مدت دوره به دلیل جذابیت بیشتر برای فراگیران غیر حضوری بوده است .

گفتنی است، به استناد آیین نامه ۷۵ (تنظیم امور نمایندگی ها) و دستورالعمل "دوره های آموزشی متقاضیان نمایندگی بیمه" بیمه مرکزی، متقاضیان می بایست مجموع ساعات آموزشی را درشرکت مورد درخواست خود سپری نمایند و سپری کردن این دوره ها و برنامه های آموزشی در بیمه ملت نیازمند اقامت ۲۰ روزه به صورت مداوم در شهر تهران بود که هزینه های بسیاری را برای متقاضیان شهرستان در پی داشت

فرگیران پس از قبولی در آزمون و گذراندن دوره کارورزی موفق به اخذ کد نمایندگی بیمه می گردند.