P &ID و PFD

P &ID و PFD

  • معرفی تجهیزات مختلف و اطلاعات لازم هرکدام جهت درج در P &ID
  • معرفی شیرآلات و اتصالات
  • اصول ابزار دقیق، کنترل فرایند و انواع روش های کنترل
  • مباحث مربوط به خطوط
  • مباحث مربوط به محافظت در برابر فشار
  • اصول رسم P &ID و PFD
  • بررسی P &ID های مختلف یک پروژه صنعتی
  • Isolation and Drainage Philosophy