کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

بدینوسیله درگذشت تعدادی از دانشجویان گرامی وعزیز  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران را تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومان رحمت و مغفرت الهی وبرای خانواده های  محترمشان و همچنین دوستان، اساتید و مسوولین دانشگاه صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر