کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی (جلد دوم)" ترجمه دکتر سیامک نجاریان، مهندس حلیه بصیرنیا، مهندس لیا ضیایی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

کتاب " وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی (جلد دوم)" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ دوم رسید.

درمقدمه این کتاب آمده است:

  " کتابی که در پیش رو دارید، جلددوم، ترجمه هفت فصل دوم کتاب " وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی" می باشد. کتاب وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی به استفاده عملی از تجهیزات پزشکی و ریسک های ایمنی مرتبط با آن ها می پردازد. این کتاب برای افرادی که در بخش خدمات سلامت به گونه ای با تجهیزات پزشکی در ارتباط بوده و مسئول ایمنی بیماران می باشند در نظر گرفته شده است. بدون بکارگیری تجهیزات پزشکی، موفقیت پزشکی نوین، کمتر بوده و در نتیجه جان بسیاری از انسان ها نجات پیدا نمی کرد. در عین حال وسایل پزشکی می توانند باعث وقوع حوادثی نیز بشوند که با درک اصول زیر بنایی، از وقوع آن ها می توان جلوگیری کرد. با کسب دانش و آگاهی بیشتر، می توان در موارد غیر قابل انتظار آماده تر بوده و در شرایطی که نیاز به برنامه ریزی قبلی برای مراقبت از بیمار نمی باشد، سریع تر وارد عمل شد.

شایان ذکر است این کتاب در هفت فصل، ۳۰۰صفحه و در تیراژ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۲۰۰۰۰۰ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.