کتاب مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انتشار یافت

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر کتاب مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک با ویرایش جدید توسط انتشارات واحد تجدید چاپ گردید.

سرخط خبرها

کتاب مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انتشار یافت

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ترجمه و تدوین کتاب توسط آقایان مهندس هادی خیرآبادی و دکتر هادی دبیریان (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ، انجام گرفته است.

در مقدمه این کتاب آمده است: بررسی تاریخچه صنعت پوشاک، بیانگر آن است که این صنعت در طی چند سال اخیر همواره با تحولات چشمگیری همراه بوده است. در گذشته، تغییر مدل البسه به سبب نوع و سطح زندگی مردم به صورت تدریجی و به مرور زمان انجام می شد.

در خلال سه دهه اخیر، وضعیت پوشش و البسه مردم تغییرات جدی داشته است، به گونه ای که تغییرات مد بسیار سریع و متنوع می باشد. عمدتاً متناسب با نوع لباس و کاربردهای آن، میزان و سرعت تغییرات متفاوت خواهد بود. به طور کلی می توان گفت، تولیدکنندگان پوشاک به منظور بقا در بازار رقابت، باید همواره خود را نسبت به تغییرات مورد نظر بازار، بهروز نمایند تا قدرت پاسخگویی سریع به نیازهای جدید را داشته باشند.

در چاپ اول این کتاب که انتشار آن همزمان با راه اندازی رشته ی مهندسی پوشاک در برخی  ازدانشگاه های کشور بود، سعی شد تا در قالب این مجموعه به معرفی بخشهای مختلف فرآیند تولید پوشاک پرداخته شود. از آنجاکه فرآیند تولید صنعتی پوشاک در ایران نیاز به توجه بیشتری جهت توسعه و یافتن جایگاه واقعی خود در میان سایر صنایع فعال در کشور دارد، در این مجموعه به پارامترهای مهم در این زمینه پرداخته شده است. نظر به اهمیت عملیات دوخت در فرآیند تولید پوشاک، در ویرایش صورت گرفته علاوه بر انجام برخی اصلاحات متنی و مفهومی، به تقویت بخش تکنولوژی دوخت این مجلد پرداخته شده است. برای این منظور، علاوه بر مطالب ارائه شده در کتاب Introduction to Clothing manufacture  نوشته جی. کوکلین، از تجربیات مولفین این کتاب در صنعت پوشاک و منابع مرتبط دیگر نیز استفاده شده است.