کتاب " روش نوین برای ارزیابی مخاطرات ناشی از عملیات تونلسازی بر سازه های مجاور" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

  " تحقیق ویژه ارائه شده در این کتاب روشی نوین برای ارزیابی مخاطرات ناشی از عملیات تونلسازی بر سازه های مجاور، به ویژه در مراحل اولیه توسعه پروژه مثل انتخاب مسیر و طراحی اولیه، ارائه می دهد. این روش برای عملیات تونلسازی در زمین نرم در یک محیط شهری کاربرد دارد. این شیوه جدید ارزیابی خطر، شامل موارد زیر است:

•ارائه روش جدید برای ارزیابی مؤلفه های مختلف افت زمین در ارتباط با عملیات حفاری ماشین حفار تونل در زمین نرم

•ارائه راه حل های فرم بسته جدید برای پیش بینی نشست های ناشی از عملیات تونلسازی

•ارائه نمودار های طراحی برای پیش بینی اثرات ناشی از عملیات تونلسازی بر روی پی های شمعی مجاور

•ارائه نمودار گردش کاری جدید ارزیابی خطر،هم برای پی های کم عمق و هم پی های شمعی."

شایان ذکر است این کتاب در نه فصل، ۱۲۰صفحه و به قیمت ۱۲۵۰۰۰ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.