پذیرش مقاله پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در مجله علمی-پژوهشی

مقاله پژوهشگران جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برای چاپ در مجله علمی-پژوهشی "علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی" پذیرفته شد.

پذیرش مقاله پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در مجله علمی-پژوهشی "علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی"

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، مقاله­ای با عنوان" بررسی و مقایسه حذف رنگزایAcid Red 37 با فرایندهای الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون" برای چاپ در مجله علمی-پژوهشی "علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی" پذیرفته شد.

سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر گفت : این مقاله حاصل انجام تحقیقات خانم­ها مهندس مینا رضایی، مهندس سیده فرخ حسینی شکرابی، آقایان دکتر مهدی ورسه‌ای و مهندس عبداله سمیعی بیرق اعضای گروه­های پژوهشی "تکنولوژی نساجی" و "معدن و محیط­زیست" جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر است که  توسط کمیته علمی مجله مذکور جهت چاپ پذیرفته شد.

شایان ذکر است این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC نمایه شده است.