دستاوردهای جهاددانشگاهی موجب افتخار و غرور ملی است/لزوم حمایت سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان ها از این نهاد

معاون کل سازمان برنامه و بودجه در افتتاحیه نمایشگاه «گزیده ای از دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری جهاددانشگاهی» با اشاره به این که در این نمایشگاه از قسمتی از دستاوردها و نوآوری هایی که در مسیر اجرایی سازی قرار گرفته بازدید کردم و این انگیزه و تلاش و تجلی اراده موجب افتخار و غرور ملی است، اظهار کرد: نهادهای اجرایی ذیربط از این حرکت حمایت کنند؛ از جمله خود سازمان برنامه و بودجه که بستری مناسب برای حمایت از این تجاری سازی و روند بوده و می تواند در این زمینه به وظایف اصلی خود عمل کند.

دستاوردهای جهاددانشگاهی موجب افتخار و غرور ملی است/لزوم حمایت سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان ها از این نهاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر رحیم ممبینی معاون کل و جانشین رییس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «گزیده ای از دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری جهاددانشگاهی» اظهار کرد: در این نمایشگاه از قسمتی از دستاوردها، فناوری ها و نواوری هایی که در مسیر اجرایی سازی قرار گرفته بازدید کردم و این انگیزه و تلاش و تجلی اراده موجب افتخار و غرور ملی است.

وی ادامه داد: امیدوارم که حرکت در این مسیر با توجه به اینکه تولید، دانش بنیان و اشتغال افرین شعار سال و مطالبه مقام معظم رهبری است، بیش از پیش و با قوت ادامه پیدا کند و نهادهای اجرایی ذیربط از این حرکت حمایت کنند؛ از جمله خود سازمان برنامه و بودجه که بستری مناسب برای حمایت از این تجاری سازی و روند بوده و می تواند در این زمینه به وظایف اصلی خود عمل کند.

دکتر ممبینی با بیان این که خلقت عین علم است و باید این علم را کشف کرد، اظهار کرد: قصه معروف حضرت سلیمان(ع) در قرآن کریم آمده است. زمانی که ایشان از هدهد علت تاخیر و غیبتش را می پرسند او در جواب نبی خدا این گونه عنوان می کند که در سرزمینی دور دست ملکه ای وجود دارد که خارج از حکومت شما برای خود حکومت می کند. حضرت دستور می دهد تا او را حاضر کنند که در نهایت، برخیا می گوید که در یک چشم به هم زدن تاج و تخت او را در اینجا حاضر می کنم. در قرآن کریم آمده است که ما کمی از علم به برخیا داده بودیم.

وی ضمن تشکر از مسئولان جهادانشگاهی در برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: امروز به خوبی می توان علم را کشف کرد و به قله های علم رسید که بستر مناسبی برای زندگی خوب انسان ها و مردم کشور باشد.