در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد : جلسات سه گانه مهارت های ارتباطی از سلسله کارگاه های کوله پشتی دانشجو با حضور شاهین فرهنگ

دکتر مرآتی رئیس جهاد دانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر گفت : در «کوله پشتی دانشجو» دانشجویان با بخشی از مهارت های ارتباطی و هدف زندگی آشنا می شوند .

 شاهین فرهنگ تغيير در نوع نگاه را مقدمه اي براي مثبت انديشي و در نهايت رسيدن به موفقيت دانست و گفت: يكي از ويژگي هاي شاخص انسان هاي موفق اين است كه سعي مي كنند جور ديگر به قضايا نگاه كنند.وي قوانين سه گانه موفقيت را اينگونه بيان كرد: قانون اول- انسان هاي موفق هيچ وقت قوانين دست و پا گير براي خود نمي گذارند. قانون دوم- انسان هاي موفق هميشه به حل مسئله از بيرون مسئله نگاه مي كنند. قانون سوم- انسان هاي موفق معتقدند هميشه راه حلي وجود دارد.

   در ادامه وي با استناد به يافته هاي علم روانشناسي گفت: ۸۰ درصد موانع انسان در راه كسب موفقيت دروني يا همان باورهاي محدودكننده فرد است و تنها ۲۰ درصد موانع بيروني مي باشد.فرهنگ براي تغيير در نوع نگاه روش طوفان فكري را مطرح كرد و گفت: بايد كانون توجه را بسط داد و در موضوعات مختلف نظر افراد مختلف را جويا شد.همچنین فرهنگ در جلسه پایانی این کارگاه  با موضوع ارتباط موثر ؛ شناخت سه عامل کودک درون، بالغ درون و والد درون  را برای  داشتن ارتباطی موفق و موثر لازم دانست.

  این مجموعه کارگاه در سه جلسه با موضوع زندگی هدفمند؛ تغییر در نگاه و  ارتباط موثر  با حضور  شاهین فرهنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.