جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه برتر در نهمین دوره طرح

به گزارش روابط عمومی، جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در اختتامیه نهمین دوره طرح "ایران مرز پرگهر"  موفق به کسب رتبه برتر شد.

جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه برتر در نهمین دوره طرح "ایران مرز پرگهر" شد

به گزارش روابط عمومی، جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در اختتامیه نهمین دوره طرح "ایران مرز پرگهر"  موفق به کسب رتبه برتر شد.

دکتر ورسه ای رییس جهاددانشگاهی ضمن اعلام این خبر افزود :طرح ملی ایران مرز پرگهر از سال ۱۳۸۴ با هدف تقویت روحیه خود باوری و تاکید بر هویت ایرانی– اسلامی به منظور آشنایی قشر دانشگاهی با طرح ها و پروژه های بزرگ ملی و دستاوردهای عظیم صنعتی، علمی، پژوهشی، زیر بنایی و ... وهمچنین به منظور شناخت مواریث فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی در قالب بازدید از میراث های طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی شده است که با حضور کارشناسان و اساتید رشته های تخصصی حوزه مورد بازدید همراه بوده است. و واحد صنعتی امیرکبیر همواره در این طرح جزء واحدهای فعال و برتر بوده است.

خاطرنشان می گردد در پایان این مراسم واحدها براساس شاخص های مختلف از جمله تعداد برنامه ها، مستندات و گزارشات تنظیم و ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفتند که جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  به عنوان واحد برتر نهمین دوره طرح معرفی گردید و با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه مورد قدردانی قرار گرفت.