جلسه پایش عملکرد فعالیتهای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در سال 96 انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی امیرکبیر، مهدی ورسه ای رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از برگزاری جلسه ارزیابی معاونت های مختلف این واحد در قالب طرح پایش سال ۹۶ با حضور کارشناسان حوزه های مختلف دفتر مرکزی خبر داد.

جلسه پایش عملکرد فعالیتهای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در سال ۹۶ انجام گرفت

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر افزود:  این جلسه در روز سه شنبه سی ام مرداد ماه و با حضور آقای دکتر باقری مدیر کل دفتر برنامه ریزی و همراهان ایشان در معاونت های مختلف پشتیبانی، پژوهش و فناوری، آموزش و فرهنگی در این واحد برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه کارشناسان در حوزه های مختلف به ارزیابی کمی و کیفی برنامه های عملیاتی و اهداف معاونت های مختلف این واحد پرداختند و در پایان ضمن اشاره به آماری از عملکرد این واحد در سال گذشته، گزارشی از نقاط قوت، ضعف و پیشنهادات کاربردی جهت بهبود فعالیت ها را نیز ارائه دادند.

ورسه ای در پایان گفت: ارزیابی حضوری سالانه واحد ها اگر چه فرآیندی زمان بر برای واحد ها و بخش برنامه ریزی دفتر مرکزی می باشد ولی در عین حال بازخوردی جدی از نقاط قوت و ضعف فعالیت واحد ها را منعکس می نماید که می تواند به بهبود و پیشرفت آن ها در حوزه های مختلف کمک شایانی نماید.