جلسه پایش عملکرد فعالیتهای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در سال ۹۶ انجام گرفت

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر افزود:  این جلسه در روز سه شنبه سی ام مرداد ماه و با حضور آقای دکتر باقری مدیر کل دفتر برنامه ریزی و همراهان ایشان در معاونت های مختلف پشتیبانی، پژوهش و فناوری، آموزش و فرهنگی در این واحد برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه کارشناسان در حوزه های مختلف به ارزیابی کمی و کیفی برنامه های عملیاتی و اهداف معاونت های مختلف این واحد پرداختند و در پایان ضمن اشاره به آماری از عملکرد این واحد در سال گذشته، گزارشی از نقاط قوت، ضعف و پیشنهادات کاربردی جهت بهبود فعالیت ها را نیز ارائه دادند.

ورسه ای در پایان گفت: ارزیابی حضوری سالانه واحد ها اگر چه فرآیندی زمان بر برای واحد ها و بخش برنامه ریزی دفتر مرکزی می باشد ولی در عین حال بازخوردی جدی از نقاط قوت و ضعف فعالیت واحد ها را منعکس می نماید که می تواند به بهبود و پیشرفت آن ها در حوزه های مختلف کمک شایانی نماید.