تقدیر از خدمات مدیرکل سابق حوزه ریاست جهاددانشگاهی

در جلسه شورای معاونان جهاددانشگاهی از خدمات مدیرکل سابق حوزه ریاست این نهاد تقدیر و قدردانی شد.

تقدیر از خدمات مدیرکل سابق حوزه ریاست جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی در جلسه عصر دوشنبه ( ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱) شورای معاونان این نهاد از خدمات مهندس علیرضا زجاجی در زمان تصدی مشاور و مدیرکل حوزه ریاست جهاددانشگاهی تقدیر و قدردانی شد.

گفتنی است در حال حاضر امیر طهرانچی عهده دار مسئولت مدیرکل حوزه ریاست جهاددانشگاهی شده است و دکتر دهقانی فیروزآبادی نظر به تجربیات ارزنده و سوابق درخشان مهندس زجاجی و اهمیت موضوع مهم مستندسازی و تجربه نگاری وقایع، پروژه‌ها و تحقیقات نهاد انقلابی جهاددانشگاهی نامبرده را به‌عنوان «مدیر طرح مستندسازی تاریخ شفاهی جهاددانشگاهی» منصوب کرد.