تجلیل از دانش آموزان برتر و نمونه جهادگران واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، آیین تجلیل از دانش آموزان نمونه جهادگران واحد صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. این مراسم با حضور دکتر مهدی ورسه ای، رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و مهندس مجتبی آهنگر، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد در دفتر رییس واحد آغاز و پس از سخنرانی ریاست واحد از ۷ دانش آموزان نمونه فرزند جهادگران واحد صنعتی امیرکبیر در کنار والدین جهادگر آنها تقدیر به عمل آمد که در پایان جوایز نفیس و ارزنده ای به ایشان اهدا گردید.

 

لینک تصاویر تجلیل از دانش آموزان نمونه

varsei