برگزاری۳ اردوی فرهنگی، همزمان با ایام ا... دهه فجر، توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.

محمدپور خاطر نشان کرد: همزمان با سی و نهمین بهار انقلاب اسلامی، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با همکاری مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی، سه اردو ویژه همه اقشار دانشجویان اعم از متأهل، پسر و دختر برگزار نمود. اردوی بازدید دانشجویان متأهل دانشگاه امیرکبیر از باغ پرندگان و موزه عبرت، اردوی بازدید دانشجویان پسر دانشگاه از برج میلاد و موزه عبرت و همچنین اردوی دانشجویان دختر از برج میلاد و باغ موزه قصر در هفته گذشته برگزار گردید که ترکیب این اردوها در عین ایجاد شور و نشاط در دانشجویان، سبب افزایش آگاهی آن ها با دستاوردهای انقلاب اسلامی و روشنگری پیرامون رژیم  ستمشاهی گذشته گردید.