برگزاری3 اردوی فرهنگی، همزمان با ایام ا... دهه فجر، توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، محمدپور از برگزاری اردوهای متنوع همزمان با دهه مبارک فجر در قالب سیزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر خبر داد.

برگزاری۳ اردوی فرهنگی، همزمان با ایام ا... دهه فجر، توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.

محمدپور خاطر نشان کرد: همزمان با سی و نهمین بهار انقلاب اسلامی، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با همکاری مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی، سه اردو ویژه همه اقشار دانشجویان اعم از متأهل، پسر و دختر برگزار نمود. اردوی بازدید دانشجویان متأهل دانشگاه امیرکبیر از باغ پرندگان و موزه عبرت، اردوی بازدید دانشجویان پسر دانشگاه از برج میلاد و موزه عبرت و همچنین اردوی دانشجویان دختر از برج میلاد و باغ موزه قصر در هفته گذشته برگزار گردید که ترکیب این اردوها در عین ایجاد شور و نشاط در دانشجویان، سبب افزایش آگاهی آن ها با دستاوردهای انقلاب اسلامی و روشنگری پیرامون رژیم  ستمشاهی گذشته گردید.