برگزاری اردوی بازدید از شرکت مپنا و برج آزادی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، محمدپور از ادامه برگزاری سیزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر در این واحد خبر داد.

برگزاری اردوی بازدید از شرکت مپنا و برج آزادی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

محمدپور خاطر نشان کرد: در این راستا  اردوی بازدید از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و برج آزادی ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. گروه صنعتی مپنا از جمله مجموعه های مطرح در صنعت کشور و حتی جهان می باشد که بازدید و آشنایی با دستاوردهای آن از نزدیک سبب افزایش انگیزه و حرکت در دانشجویان رشته های فنی مهندسی می شود. همچنین بازدید از مجموعه فرهنگی برج آزادی به عنوان مقصد دوم، سبب شد که جنبه های فرهنگی-تفریحی نیز در این بستر فراهم گردد.