برگزاری اردوی بازدید از شرکت مپنا و برج آزادی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

محمدپور خاطر نشان کرد: در این راستا  اردوی بازدید از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و برج آزادی ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. گروه صنعتی مپنا از جمله مجموعه های مطرح در صنعت کشور و حتی جهان می باشد که بازدید و آشنایی با دستاوردهای آن از نزدیک سبب افزایش انگیزه و حرکت در دانشجویان رشته های فنی مهندسی می شود. همچنین بازدید از مجموعه فرهنگی برج آزادی به عنوان مقصد دوم، سبب شد که جنبه های فرهنگی-تفریحی نیز در این بستر فراهم گردد.