بخش خصوصی متقاضی جدید تورهای قفس پرورش ماهی تولیدی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، در راستای افزایش توانمندی تولید تورهای قفس پرورش ماهی توسط همکاران گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی و کیفیت پایدار این تورها در پروژه­های فعال پرورش ماهی در آبهای شمالی و جنوبی کشور، زمستان سال جاری، طی قراردادی برای پرورش ماهی در قفس یک فعال بخش خصوصی، مطالعه منطقه­ای و طراحی تور انجام گرفت و براساس مطالعات و تجربیات، تور مناسب تحویل متقاضی شد تا در قفس های مستقر در سواحل مازندران، نصب و بهره برداری شود.

مدیر گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی در این خصوص اظهار داشت؛ کیفیت تورهای تولیدی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در سال­های ۹۵ و ۹۶ و دوام آنها در آبهای شمال و جنوب کشور از نظر استقامت و آنتی فولینگ بودن پس از دو سال بهره برداری، اعتماد بخش خصوصی به تور تولید داخل، جلب شده و مراجعه­ کنندگان زیادی، خواهان استفاده از این تورهای قفس پرورش ماهی تولیدی هستند که در صورت حمایت سازمان شیلات و دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور، ظرفیت پنهان دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، با پرورش ماهی در قفس در خدمت اشتغال و توسعه پایدار ساحل نشینان قرار می­گیرد.