بازدید از موزه صلح تهران

بازدید رییس جهاد دانشگاهی واحد  صنعتی امیرکبیر از موزه صلح تهران

 رئیس و مدیران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از موزه صلح تهران بازدید کردند.
در این بازدید و در نشست مشترک این مدیران با داوطلبان و جانبازان موزه صلح تهران، ضمن معرفی موزه صلح تهران در مورد زمینه های مشترک همکاری جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر و موزه صلح تهران صحبت شد و قرار شد به زودی تفاهم نامه ای در زمینه های آموزشی- فرهنگی و پژوهشی بین این دو نهاد منعقد شود.
همچنین در این جلسه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و اساتید تحت عنوان "علم در خدمت جنگ یا صلح" و نیز همکاری پژوهشگران جهاد دانشگاهی با موزه صلح، همکاری در زمینه انتشارات و برنامه های مشترک فرهنگی توافقاتی بعمل آمد.