بازديد كارشناسان  جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير از شركت پتروشيمي شازند

کارشناسان معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از واحدهاي اتانول و اتوكسيلات شرکت پتروشیمی شازند بازدید کردند.

بازديد كارشناسان جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير از شركت پتروشيمي شازند

کارشناسان معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از واحدهاي اتانول و اتوكسيلات شرکت پتروشیمی شازند بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير، این بازدید پس از اعلام نیازهای پژوهشی شرکت پتروشيمي شازند در جلسه مشترك مديران تحقيق و توسعه این شرکت و جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير، برگزار شد.

در این بازدید آقایان مهندس علی­ بابایی معاون پژوهشي واحد، دكتر ميرباقري و دكتر صديقي ضمن بررسی دقیق مسأله خوردگي در این بخش­ها و مذاکره رودرو با مهندسین فرآیند و بازرسی پتروشيمي شازند، از چندين برج و راكتور واحدهاي اتانول آمين و اتوكسيلات پتروشيمي شازند دیدن کردند .

 همچنین در جریان این بازدید نشست تخصصی مشترک در خصوص راهكارهاي اصولي كاستن از خوردگی­ها و خسارات ناشي از آنها  در قالب پروژه پژوهشي كاربردي بحث و گفتگو شد.

در پایان این جلسه دكتر صديقي و كارشناسان حوزه آموزش و پژوهش شركت پتروشيمي شازند، راه‌كارهاي آشنايي مديران شركت با موضوع مديريت دانش و استراتژي استقرار آن را مورد بررسي قرار دادند.