امضا تفاهم نامه همکاری میان جهاددانشگاهی واحدهای صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبایی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، به منظور گسترش و هم افزایی همکاری های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی ـ اجتماعی فیمابین، بهینه و مطلوب از توانمندی های بالفعل و بالقوه طرفین این تفاهم نامه مابین جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبایی به امضا رسید.
برپایه این گزارش ، مفاد مهم این تفام نامه شامل موارد زیر می شود:
۱.    تدوین دوره در زمینه های فنی مهندسی و علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماری، منابع طبیعی و محیط زیست تا اخذ مجوز برگزاری
۲.    استفاده از مجوز برگزاری دوره های آموزش طرفین
۳.    ارائه دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و میان مدت به صورت حضوری و الکترونیکی
۴.    معرفی اساتید متخصص جهت حضور در دوره های آموزشی
۵.    تعریف دوره های کاربردی و تحصصی مشترک
۶.    همکاری در خصوص آموزش و تولید محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز در قالب آموزش های الکترونیکی
۷.    همکاری در اجرای پپروژه های تحقیقاتی ـ کاربردی
۸.    استفاده از منابع و امکانات طرفین اعم از علمی، فنی و فضای آموزشی و نیروی انسانی
۹.    حمایت یا مشارکت در برگزاری فعالیت های فرهنگی، گردهمایی ها و کنفرانس ها و کارگاه های تخصصی
گفتنی است موضوع این تفاهم نامه محدود به موارد مذکور نبوده و سایر زمینه های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی که ارائه آن مورد درخواست و توافق طرفین باشد را با تنظیم متمم تفاهم نامه یا قرارداد قابل اجرا می باشد.
در پایان لازم به ذکر است این تفاهم نامه به مدت ۵ سال دارای اعتبار و پس از آن در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.