امضای قرارداد همکاری آموزشی جهاد دانشگاهی با موسسه زبان انگلیسی ایران کانادا

قرارداد علمی، آموزشی و پژوهشی در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر امضا شد.

امضای قرارداد همکاری آموزشی جهاد دانشگاهی با موسسه زبان انگلیسی ایران کانادا

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به منظور گسترش و هم افزایی همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی فیمابین، استفاده بهینه و مطلوب از توانمندی های بالفعل و بالقوه طرفین، این قرارداد مابین جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و موسسه زبان انگلیسی ایران کانادا (ایکاد) روز گذشته ۲۴ مرداد به امضا رسید.