امضای قرارداد همکاری آموزشی جهاد دانشگاهی با موسسه زبان انگلیسی ایران کانادا

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به منظور گسترش و هم افزایی همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی فیمابین، استفاده بهینه و مطلوب از توانمندی های بالفعل و بالقوه طرفین، این قرارداد مابین جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و موسسه زبان انگلیسی ایران کانادا (ایکاد) روز گذشته ۲۴ مرداد به امضا رسید.