ارائه مقاله پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در

مقاله پژوهشگران جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در " اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز " ارائه شد.

سرخط خبرها

ارائه مقاله پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در " اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز "

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی "معدن و محیط زیست" جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ، موفق به ارائه مقاله خود با عنوان " بررسي عملکرد و مدل­سازي سينتيکي حذف مواد مغذي با استفاده از راکتور ناپيوسته متوالي بيوفيلمي مجهز به سيستم کنترل هوشمند " در اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز شدند.

مهندس علی بابایی سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر گفت : این مقاله حاصل انجام تحقیقات خانم­ مهندس مینا رضائی و آقایان مهندس عبداله سمیعی بیرق و مهندس محمد مشکینی اعضای گروه پژوهشی "معدن و محیط زیست" جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر است که در همایش مذکور ارائه شد.