یادداشت ریاست جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی، بر خوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، الهام بخش و موثر در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی.

 

ارزش هاي سـازماني جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 • اعتقاد راسخ به خودباوری در سایه توکل به خدا (تحقق ما می توانیم)
 • احترام متقابل و تکریم علم و عالم و توجه به تفکر خلاق در دانشگاه و تعامل سازنده و تبادل افکار
 • ارج نهـادن بـه دانـش و فنـاوري کـه موجـب رفـاه و رفـع نيازهـاي اجتماعي مردم کشور گردد
 • مرتفع نمودن نيازهاي صنعتي و علمي (آموزشی و پژوهشی) صنعت کشور با ترویج نوآوري، خلاقيت و توسعه کارآفریني

 برنامه ‏های راهبری جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

این برنامه ها در حوزه های مختلف و در راستای کمک به رفع نیازهای علمی و کاربردی مسئله محور در حوزه‏های مختلف صنایع کشور و در جهت رفع نیازهای مردم و جامعه و در چارچوب مقررات و ضوابط جاری جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم وجود منع قانونی قابل پیگیری و اجرا است.

 • ترویج امور فرهنگی در سطح دانشگاه از طریق همکاری با نهادهای فرهنگی دانشگاه جهت تقویت هویت ایرانی – اسلامی دانشجویان و توانمند سازی آنها در بعد فرهنگی

 • گسترش تحقیقات کاربردی و تجاری سازی فناوری های دانش بنیان در سطح جامعه برای بومی سازی آنها، ثروت آفرینی و نیل به خوداتکایی

 • ایجاد ارتباط با اساتید و دانشجویان به منظور به کارگیری نتایج پژوهش آنها در راستای رفع نیاز جامعه و صنعت

 • ایجاد ارتباط تنگاتنگ با صنایع و جامعه جهت شناسایی چالش ها، مسائل و نیازهای تحقیقاتی آنها

 • استفاده از توان بالقوه علمی و پژوهشی اساتید، دانشجویان، فارغ‏التحصیلان، پیشکسوتان و صنعتگران جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی صنعتی و مسئله محور

 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به جامعه و صنعت از طریق ایجاد آزمایشگاه مرجع و همکار استاندارد

 • انتشار کتب و نشریات علمی و تخصصی

 • اجرای دوره‏های کوتاه مدت آموزشی مهارت افزایی مورد نیاز صنعت و جامعه جهت توانمند سازی کارشناسان و متخصصین سازمان ها و صنایع

 • حمایت ، تشویق و جذب دانشجویان و نخبگان جوان و بکارگیری آنها در فعالیت‏های جهاد

 جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در راستای ارزش های سازمانی و برنامه ‏های راهبری خود، با تعیین چشم انداز و همچنین طراحی ساختار علمی در جهت خدمت به کشور گام هایی در خور پیموده است.   

خداوند متعال را شاکر هستیم که با عنایت خاص خود این توفیق را حاصل کرد تا بتوانیم از فرصت بدست آمده حداکثر بهره را گرفته و به‌عنوان اصلي‌ترين مأموريت خود در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انجام پژوهش‌هاي فنآورانه، تبديل علم به ثروت و تجاري‌سازي محصولات دانش‌بنيان را سرلوحه کار خود قرار دهیم  و علاوه بر رسالت فرهنگي و آموزشی خود، همسو با اهداف تعريف شده، تحقيقات فنآورانه دانش‏بنیان را در حوزه‌هاي فني و مهندسي پيگيري نموده و به دانش فني و بومي‌سازي توليد چندين محصول نيز دست یابیم.