کارگروه های تخصصی طراحی و ساخت مرکز خدمات تخصصی

کارگروه های تخصصی طراحی و ساخت مرکز خدمات تخصصی

طراحی و ساخت منسوجات صنعتی:

 • منسوجات صنعتی مصرفی به عنوان مواد و مصالح، نظیر ژئوتکستایل­ها و لحاف بتن
 • منسوجات صنعتی مورد استفاده در تجهیزات پزشکی، فیلتراسیون، شیلات، حمل و نقل و ...

 

طراحی و ساخت مواد پلیمری و کامپوزیتی:

 • فرمولاسیون مواد مصرفی در قطعات پلیمری و کامپوزیتی
 • مهندسی معکوس مواد و تجهیزات پلیمری و کامپوزیتی

 

طراحی و ساخت سیستم­های فیلتراسیون و تهویه:

 • سامانه بیوفیلتراسیون (تصفیه هوا و فاضلاب
 • سیستم IFAC (ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی)
 • سیستم تصفیه­ای وتلند (تصفیه پساب)
 • فیلترهای هیبریدی (کاهش آلودگی صنایع آلاینده)

 

طراحی و ساخت سیستم­ها و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی:

 • تولید بومی سیستم­های حفاظتی و ایمنی
 • تولید بومی سیستم­های کنترلی و ابزار دقیق
 • بهینه ­سازی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی