نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی

نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی

 

کلیه فراگیران و متقاضیان دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تنها به یکی از دو صورت زیر امکان ثبت نام داشته و در غیر اینصورت از نظر جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ثبت نام ایشان به لحاظ قانونی معتبر نبوده و این واحد هیچ گونه تعهدی نسبت به آن ندارد.

  1. ثبت نام از طریق بخش ثبت نام آنلاین سایت جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به نشانی :www.jdamirkabir.ac.ir 
  2. پرداخت از طریق شماره حساب ۱۸۳۲۴۶۵۲  بانک تجارت شعبه پارک دانشجو به نام جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و یا مراجعه حضوری و استفاده از دستگاه کارت خوان موجود در مرکز به آدرس : خیابان حافظ- روبروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-کوچه آرژانتین- نبش خیابان پورموسی- پلاک ۳۴- معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

بدیهی است واریز وجوه ثبت نام دوره به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از نظر واحد بی اعتبار بوده و جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر هیچ گونه تعهدی در خصوص اینگونه پرداخت ها ندارد و داوطلبین بایستی فقط به دو صورت مذکور اقدام به ثبت نام نمایند.