طرح‌هاي پژوهشي شاخص مرکز پلیمر

طرح‌هاي پژوهشي شاخص مرکز پلیمر

ـ بررسي فرآيند و روشهاي بازيافت قطعات كامپوزيتي

كارفرما: معاونت تحقيقات سپاه

 

ـ مطالعه روي فيلم‌هاي زيست تخريب‌پذير

كارفرما: دفتر مركزي جهاد دانشگاهي

  

ـ طرح راهبردي مطالعاتي پليمرهاي هادي الكتريسيته و كاربرد آنها

كارفرما: دفتر مركزي جهاد دانشگاهي

 

ـ بررسي توليد محصول جديد GPPS در واحد EPS

كارفرما: پتروشيمي تبريز

 

ـ توليد آلياژ PP با تالك و كربنات كلسيم از گريدهاي V30S و EPC40R

 كارفرما: پتروشيمي اراك

 

ـ بررسي تأثير نانوكلي در بهبود خواص نفوذناپذيري و مكانيكي پلي‌آميد

كارفرما: دفتر مركزي جهاد دانشگاهي

 

 ـ شبيه‌سازي واحد رفرمينگ يا نرم‌افزار Aspen

 كارفرما: پتروشيمي بوعلي

 

ـ تهيه نقشه‌هاي جامع علمي و فناوري و تهيه بانك اطلاعات درخصوص مواد پليمري (پلاستيك‌ها)

كارفرما: صنعت بومی­سازی مواد غیر فلزی  سازمان صنایع دفاع

 

ـ تدوین دانش فنی تولید ژل پزشکی پلیت کوتر جراحی یکبار مصرف مطابق با نمونه خارجی (آمریکایی) از نظر هدایت الکتریکی و چسبندگی

کارفرما: شرکت آسیا گلدمن