سازمان ها و شرکت های همکار و طرف قرارداد گروه

سازمان ها و شرکت های همکار و طرف قرارداد گروه

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
 • مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
 • سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران
 • شرکت شهرک­های صنعتی استان­های تهران، آذربایجان غربی،  سیستان و بلوچستان، سمنان و ...
 •  شركت سهامي فرش ايران
 • پژوهشکده حمل و نقل
 • انجمن صنایع نساجی ایران
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت ابنیه طراحان البرز
 • شرکت فولاد خراسان
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت فولاد صنعت بناب
 • شرکت فولاد بارثاوا
 • شرکت فولاد خزر
 • موسسه جهاد نصر
 •  . . .