زمینه فعالیت گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی

زمینه فعالیت گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی

بررسي سير تحول در صنعت نساجي، نشان مي‌دهد كه اغلب محصولات اين صنعت در قديم براي پوشش بدن و حفاظت از آن استفاده مي‌شدند. با پيشرفت علوم و تكنولوژي مرتبط با صنعت نساجي، به‌ويژه در زمينه مواد اوليه و تجهيزات، محصولات اين صنعت از توليد پارچه‌هاي متداول فراتر رفته و بخش مهمي از آنها در زمينه‌هاي پزشكي، نظامي، خودروسازي، منازل، حمل و نقل، كشاورزي، ورزشي، عمراني و ... كاربرد دارند. به اين دسته از منسوجات، منسوجات صنعتي اطلاق مي‌شود.

از سال ۱۹۷۰ كاربرد انواع منسوجات در زمينه‌هاي غيرمتداول با رشد بالايي گسترش پيدا كرد، به‌طوريكه امروزه حدود چهل درصد الياف توليد شده در كشورهاي صنعتي پيشرفته، صرف توليد منسوجات صنعتي مي‌شود. از طرفي در سال‌هاي اخير فرهنگ استفاده از منسوجات صنعتي از كشورهاي پيشرفته در حال تسري به كشورهاي ديگر است و مصرف اين محصولات در جهان از رشد بالايي برخوردار است. بنابراين جايگاه منسوجات صنعتي در مجموعه توليدات صنعت نساجي، بسيار شاخص است و لازم است فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي مرتبط با آنها با انسجام بالا و بهره‌گيري از فعاليت‌هاي بين رشته‌اي صورت پذيرد.

با توجه به اهمیت منسوجات صنعتی و رو به رشد بودن دانش و فناوری­های مرتبط با آنها، زمینه فعالیت گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی، منسوجات صنعتی تعیین شد و از زیر مجموعه­های آن، منسوجات محافظ، تکمیل­های نوین، منسوجات کشاورزی و عمرانی مدنظر این گروه قرار گرفته است.