خدمات آزمایشگاهی در زمینه نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی

خدمات آزمایشگاهی در زمینه نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی

  • خواص فیزیکی

اندازه­گیری چگالی خطی (نمره) نخ

اندازه گیری جرم مخصوص الیاف

ضخامت منسوجات و کالاهای نساجی

نفوذپذیری آب بر روی پارچه بدون اعمال نیرو

تعیین ثبات ابعاد پارچه در برابر شستشو

و ...

 

  • خواص مکانیکی

استحکام کششی پارچه و نخ

اندازه­گیری قابلیت خمش پارچه

تعیین نیروی اصطکاک پارچه

تعیین چروك­پذیری پارچه

اندازه­گیری مقاومت پارچه در برابر سوراخ شدن

استحکام پارچه در برابر جرخوردگی

ترکيدگي پارچه

 و ...

 

  • خواص شیمی

روش­های شناسایی الیاف

 اسپکتروسکوپی و تعیین رنگ پارچه

تعیین ثبات رنگ منسوجات در برابر نور

تعیین ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشو

و ...

 

  • خواص ژئوتكستايل‌های بی­بافت و لحاف بتنی

استحکام به روش چنگ‌زني

جذب قير ژئوتکستایل

اندازه­گیری مقاومت در برابر سوراخ شدن

تخريب ژئوتكستايل

تركيدگي هيدروليكي

جرخوردگي

و ....

 

  • اشتعال­ پذیری

تعیین ضريب اكسيژن محدود (LOI) پارچه

اندازه­گیری طول و سرعت سوختگي و ...

آنالیز حرارتی پارچه (TGA)