تماس با معاونت پژوهشی

تماس با معاونت پژوهشی

آدرس :   خیابان حافظ-روبروی دانشگاه امیرکبیر-  کوچه آرژانتین - نبش خیابان پورموسی- پلاک ۳۴- جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

تلفن تماس :  ۸۸۸۵۳۱۶۱ - ۸۸۸۵۳۱۷۱

۸۸۸۰۸۷۵۰ -  ۸۸۸۹۲۱۴۳

 فکس :       ۸۸۸۰۶۹۸۴

  پست الکترونیکی :   research@jdamirkabir.ac.ir