آزمایشگاه گروه پژوهشی معدن و محیط زیست

آزمایشگاه گروه پژوهشی معدن و محیط زیست

 

آزمایشگاه فراوری مواد معدنی، متالورژی و محیط­ زیست معدنی

محیط زیست

متالورژی

کانه­آرایی

شناسایی و آنالیز نمونه­های معدنی، فلزی، آب، پساب و محلول های آبی و آلی

خواص مکانیکی

آزمایش تعیین BOD،  TDS COD، سنجش هدايت الکتريکي، تعیین کدورت آب، اندازه گیری  pH، شناسائي انواع آلاينده‌هاي آلي در نمونه‌هاي آب، خاك و هوا

ریخته­گری ، کوره مافلی، گندله سازی، تعیین میزان اکسیژن محلول و ...

آزمایش خردایش ، جدایش و پرعیارسازی،  دانه بندی، مطالعات هیدرو متالورژی و  پیرومتالورژی

آنالیز نمونه­ها (شیمی تر، کوره گرافیتی، جذب اتمی، اسپکتروفتومتری)،  مطالعات میکروسکوپی (مطالعه مقاطع نازک و صیقلی، عکس­برداری، XRD و XRF ، میکروسکوپ الکترونی (SEM) و ...

مقاومت فشاری، کشش و خمش و خستگی، سایش، خزش، ضربه، ثابت فنر، رسم دوایر و پوش شکست موهر، ...