در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد :  جلسات سه گانه مهارت های ارتباطی از سلسله کارگاه های کوله پشتی دانشجو با حضور شاهین فرهنگ

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ادامه سلسله کارگاه های «کوله پشتی دانشجو» به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی  با حضور  شاهین فرهنگ برگزار شد.

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد : جلسات سه گانه مهارت های ارتباطی از سلسله کارگاه های کوله پشتی دانشجو با حضور شاهین فرهنگ

دکتر مرآتی رئیس جهاد دانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر گفت : در «کوله پشتی دانشجو» دانشجویان با بخشی از مهارت های ارتباطی و هدف زندگی آشنا می شوند .

 شاهین فرهنگ تغيير در نوع نگاه را مقدمه اي براي مثبت انديشي و در نهايت رسيدن به موفقيت دانست و گفت: يكي از ويژگي هاي شاخص انسان هاي موفق اين است كه سعي مي كنند جور ديگر به قضايا نگاه كنند.وي قوانين سه گانه موفقيت را اينگونه بيان كرد: قانون اول- انسان هاي موفق هيچ وقت قوانين دست و پا گير براي خود نمي گذارند. قانون دوم- انسان هاي موفق هميشه به حل مسئله از بيرون مسئله نگاه مي كنند. قانون سوم- انسان هاي موفق معتقدند هميشه راه حلي وجود دارد.

   در ادامه وي با استناد به يافته هاي علم روانشناسي گفت: ۸۰ درصد موانع انسان در راه كسب موفقيت دروني يا همان باورهاي محدودكننده فرد است و تنها ۲۰ درصد موانع بيروني مي باشد.فرهنگ براي تغيير در نوع نگاه روش طوفان فكري را مطرح كرد و گفت: بايد كانون توجه را بسط داد و در موضوعات مختلف نظر افراد مختلف را جويا شد.همچنین فرهنگ در جلسه پایانی این کارگاه  با موضوع ارتباط موثر ؛ شناخت سه عامل کودک درون، بالغ درون و والد درون  را برای  داشتن ارتباطی موفق و موثر لازم دانست.

  این مجموعه کارگاه در سه جلسه با موضوع زندگی هدفمند؛ تغییر در نگاه و  ارتباط موثر  با حضور  شاهین فرهنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.